Poštovani korisnici stranice Ponuda poslova,

prije objavljivanja sadržaja na ovoj stranici ljubazno molimo da pročitate Uvjete korištenja web-stranice "Ponuda poslova" i naputke za objavu oglasa.

Centar karijera Vam je na raspolaganju za sva pitanja.


Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, objavljuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor-trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja i odgovarajuće radno mjesto;
  2. jednog suradnika u zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije, na Katedri za primjenu elektromagnetskih polja, na određeno vrijeme;
  3. jednog suradnika poslijedoktoranda za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ″The Higgs boson properties measurements and search for new physics with the CMS detector″ na određeno vrijeme.

Više informacija o prijavi pročitajte u nastavku obavijesti.

Fakultet će za točku 2. natječaja provesti testiranje znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni i to:

  • iz osnova elektrotehnike i radiokomunikacija
  • iz engleskog jezika

Za sve dodatne informacije vezano za radno mjesto pod točkom 2. natječaja mogu se dobiti na telefon 021 305-700.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123./03., 198./03., 105/04., 174./04., 02./07. 46./07., 45./09., 63./11., 94./13., 139./13., 101./14. i 60./15.).

Natječaj traje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82./08.

Sve informacije mogu se dobiti u Službi za upravno-pravne poslove Fakulteta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u "Narodnim Novinama" u petak  04.11.2016. i "Universitasu" koji izlazi kao podlistak "Slobodne Dalmacije" u ponedjeljak 07.11.2016. godine.

Autor: Iva Gospodnetić
Popis obavijesti