Centar karijera

O Centru karijera

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) kao vodeća visokoškolska i znanstveno-istraživačka institucija u regiji obrazuje vrhunske inženjere osposobljene za rješavanje najzahtjevnijih problema u području elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Nakon završetka studija, naši diplomandi zauzimaju ključne pozicije u brojnim tvrtkama u zemlji i inozemstvu u različitim sektorima i djelatnostima.

FER nastoji svojim studentima, budućim inženjerima, osigurati najbolje moguće uvjete za razvoj profesionalne karijere. Isto tako, FER prepoznaje važnost partnerstva s tvrtkama koje imaju potrebu za zapošljavanjem osoba s kompetencijama potrebnim za njihov uspjeh i rast. Stoga je FER idealno mjesto gdje tvrtke na najbolji način mogu uspostaviti inicijalni kontakt s budućim djelatnicima koji odgovaraju njihovim potrebama, čak i prije završetka studija.

FER je prepoznao potrebu za uspostavom Centra karijera FER-a (CKF), čija je misija sustavna briga o pripremi studenata za konkurentan nastup na domaćem i svjetskom tržištu rada nakon završetka Fakulteta te pružanje podrške tvrtkama pri odabiru novih djelatnika.

Centar karijera FER-a središnje je mjesto za pružanje pomoći studentima tijekom i u periodu do dvije godine nakon završetka studija, vezanu uz informiranje, savjetovanje, komunikaciju sa Studentskom službom, dodatne oblike edukacije, podršku učinkovitijem studiranju, umrežavanje studenata i poslodavaca, karijerno savjetovanje i druge oblike pomoći vezane uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata. Kroz sustav ponude poslova, dodatnih edukacija, savjetovanja, praksi i novih kontakata studentima se olakšava tranzicija s Fakulteta u poslovnu okolinu te omogućava da na novom radnom mjestu aktivno pridonose poslovnoj okolini od samog početka, uz skraćeni period učenja. 

 

Aktivnosti Centra karijera

Centar karijera objedinjuje brojne aktivnosti namijenjene studentima pripremnog dijela studija, studentima završnog dijela studija, studentima koji su diplomirali u zadnje dvije godine te alumnima FER-a. Centar karijera se također sustavno brine i o promidžbi struke među mlađim generacijama za vrijeme njihovog pred-akademskog školovanja, obzirom da je to vrijeme kada se u velikoj mjeri u mladom čovjeku formiraju afiniteti za njegovo buduće zanimanje. Stoga je jedna od važnih uloga Centra karijera promoviranje STEM područja među učenicima osnovnih i srednjih škola.

Same aktivnosti koje su usmjerene na postizanje ciljeva Centra karijera prilagođavat će se okolnostima na tržištu rada i razvoju tehnologije. U ovom trenutku predvidljive se sljedeće aktivnosti, od kojih se neke već provode, a neke su predmetom budućih planova:

  • savjetodavni centar za studente
  • radionice i edukacije
  • studentske prakse
  • projektno orijentirana nastava u suradnji s gospodarstvom
  • program stručnih izleta
  • umrežavanje studenata i poslodavaca
  • studentsko poduzetništvo
  • aktivnost promocije STEM područja među učenicima